RUT för flytt – skapade snedvriden konkurrens

Efter att RUT-avdraget infördes 2007 har reglerna kring vad ska vara avdragsgillt ändrats ett flertal gånger. Detta med allt från olika trädgårdsarbeten och läxhjälp till flytthjälp. I januari 2016 fick flyttfirmor det glada beskedet att RUT även skulle gälla för deras tjänster. Men resultatet har istället blivit snedvriden konkurrens och fler ”olagliga” flyttföretag.

I flera år har olika flyttfirmor och dess intresseorganisationer ansett att RUT-avdraget även borde gälla för deras tjänster. Fram till 2016 kunde exempelvis privatpersoner få hjälp med att packa alla sina saker och flyttstäda mot RUT-avdrag men så fort man gick ut från dörren så gick det inte längre att få avdrag. Det skapade ofta krångliga, och inte sällan specialkonstruerade, fakturor.

När så ändringen kom var det många flyttfirmor som såg ljust på framtiden. Med halverat pris på flytten förväntade man sig större efterfrågan på flytthjälpen och därmed mer jobb. Men den större efterfrågan resulterade istället i fler aktörer på marknaden. Aktörer som av slarv, okunskap eller andra orsaker inte följde de regler som reglerar denna marknad.

Många missar trafiktillstånd

Om ett företag bedriver näringsverksamhet där man förflyttar gods för privatpersoner eller företag så måste detta företag ha ett trafiktillstånd. Det vet de allra flesta flyttfirmor eftersom deras huvudsakliga verksamhet just är flytt. Men när RUT-avdraget breddades såg många serviceföretag som gör det möjligt att flytta med dessa flyttfirmor det som självklart att bredda sitt utbud även med flytthjälp. Ett flertal städföretag lade snabbt upp på sina hemsidor att de nu inte bara kunde flyttstäda utan även ta hand om flytten vilket lockade många kunder. Men det var även målare, snickare och ”all-service”-företag som valde denna väg.

Det många av dessa företag däremot missade var att de måste ha tillstånd för att bedriva denna verksamhet. Ett tillstånd som man ansöker från Transportstyrelsen och som innebär en viss kostnad för företaget.

Plus lyfte upp problemet

När det granskande TV-programmet PLUS för ett par år sedan genomförde en granskning av flyttfirmor och städföretag visade det sig bristen på kunskap kring trafiktillståndet var stort. Det var över hälften av alla kontaktade företag som inte hade detta tillstånd trots att man på hemsidan angavs det en flyttfirma som det gick att beställa både flyttstädning och flytthjälp med RUT-avdrag via dem.

Till viss del kan det handla om okunskap men personer inom branschen har även sagt att det kan handla om en kostnadsfråga. Att skaffa trafiktillstånd kan för ett mindre företag upplevas dyrt och då chansar man istället utan detta tillstånd och skyller på att man inget visste vid granskning.

Det PLUS granskade var alltså företag som hade städning som primär tjänst och flytt som tilläggstjänst. Chansen var större att renodlade flyttfirmor hade tillståndet just eftersom de hade större kunskap inom sin bransch.

Kan vara oförsäkrat

Den stora faran med att anlita flyttfirmor utan trafiktillstånd handlar om försäkringsfrågan. Skulle företaget vara med om en olycka och bohaget gå sönder är det inte säkert att försäkringsbolaget ersätter detta. Orsaken är att flyttföretaget inte följt gällande lagar och regler vilket gör att försäkringsbolaget har rätten att reducera ersättningsbeloppet eller helt vägra betala ut ersättning.