Meditation som nyckel till en skön flytt

Jag har alltid varit en förespråkare av inre teknologi för att förändra ens subjektiva verklighet. Att meditera sig till en skön flytt är inget konstigt i min värld. Jag förstår om det låter som hokus pokus för dig och om det inte känns troligt att det kan fungera på det här sättet. Jag antar att du som de flesta människor är indoktrinerad i Newton-isk filosofi och tror på ett objektivt universum, en konsensus-verklighet som gäller för alla individer. I sådana fall skulle det vara befängt att individens medvetandegrad transporterar denne till en annan värld, en annan verklighet där andra regler gäller, där andra möjligheter är tillgängliga och där en situation upplevs helt annorlunda även om det är exakt samma fysiska uppsättning molekyler. Du och jag kan se samma människa och se helt olika saker, är det bara en sorglig tiggare, eller är det gud i fysisk form?

Negativa samtal i huvudet

Väldigt många människor har negativt orienterade samtal med sig själva i sitt eget huvud. Ett negativt orienterat samtal behöver inte nödvändigtvis låta negativt såsom ”du är dålig blabla” det kan vara mer subtil negativitet i form av ”jag har snyggast bil i garaget” ”snyggast kropp på gymmet” ”jag arbetar hårdast på jobbet” och så vidare. Negativitet kommer i alla former och det är nästan alltid orienterat kring att särskilja det inbillade ”jaget” från sin omgivning på vilket sätt som helst, det kan vara genom att bättre som göteborgs flyttfirma Nordiska eller sämre.

Positivt tänkande & din flyttfirma

Oavsett hur man väljer att tänka kommer vissa fysiska faktum kvarstå från tips på flyttfirmor – kroppen kan vara för gammal och bräcklig för att bära tunga föremål. Då krävs det att man manifesterar hjälp och i det här fallet är en flyttfirma en optimal symbol för den här hjälpen. En flyttfirma är som en gudagåva när det kommer till att flytta och det blir bara så mycket skönare. Meditation är nyckeln till en skön flytt men en flyttfirma gör det bara ännu skönare. Många tror att nyckeln till lycka är att tänka positivt, det märker man dock snabbt att positivt tänkande lätt nedslås och i slutändan bara leder till ett uppumpat tillstånd som går att göra hål på som en ballong med en kort kommentar. Därför är det bättre att sluta tänka och grunda sin lycka i något mer hållbart.